Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides7.jpg
 • slides3.jpg
 • slides14.jpg
 • slides6.jpg
 • slides17.jpg
 • slides10.jpg
 • slides5.jpg
 • slides15.jpg
 • slides4.jpg
 • slides9.jpg
 • slides8.jpg
 • slides16.jpg
 • slides12.jpg
 • slides2.jpg
 • slides11.jpg
 • slides13.jpg
 • slides1.jpg

Zrealizované projekty

Oprava místní komunikace

Email Tisk PDF

Název akce

Oprava místní komunikace v obci Božanov

Realizace

2017

Identifikační číslo EDS

117D81500

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

logo mmr"Projekt "Oprava místní komunikace v obci Božanov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj."

 

 

Popis projektu:

 

Cílem projektu byla oprava místní komunikace u obecního úřadu sloužící pro veřejnou dopravu. Komunikace byla ve velmi špatném stavu po realizaci výstavby kanalizace. Realizaci opravy místní komunikace realizovala firma Strabag, a.s., která vzešla z výběrového řízení s nejnižší cenou. Projekt byl dokončen k 30.9.2017 předáním zápisu o předání díla. Cíle projektu byly splněny.

  

Náklady projektu:                  774 718,00 Kč

 

Dotace z programu MMR:    387 359,00 Kč

Vlastní zdroje :                      387 359,00 Kč

 

Původní stav komunikace.                                                Nynější stav komunikace.


oprava mistni komunikace 2017 puvodnioprava mistni komunikace 2017 novy

Rekonstrukce dolního vodojemu

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
Cílem projektu je oprava poškozených nádrží, armaturní šachty a vstupního prostoru „dolního vodojemu“ v obci Božanov. Dolní vodojem je z roku 1923 v původním stavu. Stěny nádrží jsou poškozené, jejich glazura se drolí, jednotlivé nádrže protékají a v armaturní šachtě jsou průsaky. Hrozí zvětšení průsaku a tím nefunkčnost systému a tím možné přerušení dodávky vody obyvatelstvu.

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 308.454,-Kč  
Z toho dotace: 200.000,-Kč dotace od Královéhradeckého kraje

Foto realizace:
vodojem 1vodojem 2

vodojem 3vodojem 4

vodojem 5vodojem 6

Dokončení rekonstrukce pěší zóny

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
Dokončení pěší zóny po mostek na cestičce (výměna vodovodního řadu, nový asfaltový povrch).

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 120.000,-Kč  
Z toho dotace: 0,-Kč  

Výstavba skupinových ČOV - I.etapa

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
V průběhu roku 2012 došlo k výstavbě tří skupinových čistíren odpadních vod (septik se zemním filtrem) v horní části obce. Čištění se dotkne čtrnácti obytných domů a vyžádá si investici ve výši 1.140.973,- Kč. Obec Božanov obdržela v roce 2011 dotaci na tuto investici ve výši 910.000,- Kč od Královéhradeckého kraje.

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 1.140.973,-Kč  
Z toho dotace: 910.000,-Kč dotace od Královéhradeckého kraje

Strana 1 z 4