Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides13.jpg
 • slides1.jpg
 • slides10.jpg
 • slides14.jpg
 • slides15.jpg
 • slides7.jpg
 • slides12.jpg
 • slides5.jpg
 • slides4.jpg
 • slides3.jpg
 • slides16.jpg
 • slides11.jpg
 • slides6.jpg
 • slides9.jpg
 • slides2.jpg
 • slides8.jpg
 • slides17.jpg

Ve zkratce ...

  • Přijďte si zacvičit. Každou středu od 19:00 hod. na sále Obecního domu cvičení žen nejen v aerobiku.
   
  • Stolní tenis se hraje na sále Obecního domu každé úterý a čtvrtek od 18:30hod.
   

Dětský den 2018

Email Tisk PDF

plakat detsky den 2018

20. zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 20.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 7.6.2018 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Schválení inventarizace majetku k 31.12.2017
 5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov za rok 2017
 6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Božanov za rok 2017
 7. Prodej pozemku p.p.č. 321/2 v k.ú. Božanov
 8. Zřízení fondu obnovy vodovodů a kanalizací
 9. Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací
 10. Informace o realizaci stavebních akcí roku 2018
 11. Vývoj daňových příjmů k 30.4.2018
 12. Závěr

GDPR - Souhlas s nakládáním s osobními údaji

Email Tisk PDF

files-folder-iconV souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) přikládáme nový souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji. GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. 

Pokud např. chcete být i nadále informováni o dění v obci, musí obecní úřad uchovávat Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu je třeba poskytnout nový souhlas.

adobe-pdf-document-icon Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

Soutěž v hasičském sportu 2018

Email Tisk PDF

plakat soutez 2018

Strana 5 z 88