Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

6.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 6.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 13.6.2019 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a jeho rozdělení, PO MŠ Božanov za rok 2018
 5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Božanov za rok 2018
 6. Prodej části pozemku p.p.č. 1462 dle geometrického plánu č. 368-84/2019 díl b a f
 7. Použití fondu Vodovodů a kanalizací Božanov v roce 2019
 8. Projednání záměru prodeje pozemků p.p.č. 1247/8 a 1247/13 za účelem výstavby RD
 9. Projednání záměru koupi nemovitosti čp. 12 za účelem zřízení prodejny potravin
 10. Informace o realizaci stavebních akcí v roce 2019
 11. Vývoj daňových příjmů k 31.5.2019
 12. Závěr