Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt - kanalizace

Email Tisk PDF

pipe-line-iconZastupitelstvo Obce Božanov na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. 15 schválilo rozsah výstavby splaškové kanalizace v obci Božanov. Jedná se o investici v řádu milionů korun. Výstavba hlavní části splaškové kanalizace bude probíhal ve třech etapách v letech 2013 až 2019. A aby se jednalo o účelně vynaložené prostředky je nutné do systému splaškové kanalizace zapojit co nejvíce odběratelů. Obec ve snaze zajistit budoucím odběratelům přijatelnou cenu stočného a ochránit je od případných zmařených investic se v předstihu rozhodla informovat vlastníky nemovitostí, kterých se připojení na splaškovou kanalizaci týká. Připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci v obci Božanov bude povinné podle § 3 odst. 8 zákona 254/2001 (povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné).

Projektová dokumentace:

  • hlavní část kanalizační stoky s připojením jednotlivých nemovitostí  adobe-pdf-document-icon
  • hlavní čistírna odpadních vod  adobe-pdf-document-icon
  • boční kanalizační větev s připojením k již existující ČOV  adobe-pdf-document-icon