Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides5.jpg
 • slides2.jpg
 • slides12.jpg
 • slides17.jpg
 • slides3.jpg
 • slides10.jpg
 • slides6.jpg
 • slides11.jpg
 • slides14.jpg
 • slides8.jpg
 • slides9.jpg
 • slides16.jpg
 • slides4.jpg
 • slides15.jpg
 • slides13.jpg
 • slides1.jpg
 • slides7.jpg

CzechPoint

Email Tisk PDF

 

Co je to Czech POINT?

CzechPoint je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Tato služba je Vám k dispozici na Obecním úřadu v Božanově:


Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů

 

Ceník

výpis cena za 1.stranu cena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík 100,-Kč

50,-Kč

Živnostenský rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Katastr nemovitostí

100,-Kč

50,-Kč

Rejstřík trestů

100,-Kč

-

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
 • Obchodní rejstřík → IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík → IČ podnikatele/ fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí → Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.