Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Závěrečný účet obce za rok 2014

Email Tisk PDF

Závěrečný účet obce Božanov za rok 2014

 

Přílohy:

  • rozvaha  adobe-pdf-document-icon
  • výkaz zisku a ztrát  adobe-pdf-document-icon
  • zhodnocení vnitřního kontrolního systému za 1.pololetí  adobe-pdf-document-icon
  • zhodnocení vnitřního kontrolního systému za 2.pololetí  adobe-pdf-document-icon
  • zhodnocení hospodaření obcí zřízených účetních jednotek  adobe-pdf-document-icon
  • zápis o provedené inventarizaci  adobe-pdf-document-icon
  • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  adobe-pdf-document-icon