Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides17.jpg
 • slides11.jpg
 • slides9.jpg
 • slides7.jpg
 • slides15.jpg
 • slides3.jpg
 • slides2.jpg
 • slides13.jpg
 • slides16.jpg
 • slides12.jpg
 • slides1.jpg
 • slides8.jpg
 • slides5.jpg
 • slides14.jpg
 • slides4.jpg
 • slides10.jpg
 • slides6.jpg

Historie

Email Tisk PDF

Sbor dobrovolných hasičů v obci Božanov byl založen v roce 1878. Z té doby se bohužel nezachovaly žádné bližší informace o činnosti hasičů. Po roce 1945, kdy došlo k dosídlení obce českým obyvatelstvem, a byla obnovena i činnost hasičského sboru v obci. Hasiči byli vždy ve své historii respektovanou a uznávanou organizací, která zajišťovala ochranu obyvatel před ohněm i vodou.    

Údaje z kroniky vedené od roku 1988:

Od roku 1988 do roku 1995 se pohyboval počet členů mezi 20 a 25. Průměrný počet žen byl 3. Od roku 1996 do roku 2001 se začal postupně zvyšovat počet členů od až na 33, zvýšil se výrazně počet žen ve sboru postupně až na 13. Rok 2002 byl zatím nejvyšší počet 41 členů z toho 18 žen. V dalších letech až do roku 2009 se počet členů snižoval na 33členůz toho cca 15žen.

Aktivity byly prakticky stejné – účast na soutěžích v požárním sportu, různé brigády od pomoci obci - čištění propustí a kanálů až po sběr železa, taktická cvičení, školení členů SDH, údržba techniky, kulturní akce jsou téměř stále stejné, výlety pro členy.

1988-1991 kulturní i ostatní aktivity byly velmi slabé, zaměřovaly se hlavně na děti.

1992 - náš sbor pomáhal při likvidaci lesního požáru ve Studené Vodě, kde se na lesní pasece vlivem sucha a tepla vznítila suchá tráva. Při této akci vydatně pomáhalo i několik místních občanů. Požár byl úspěšně zlikvidován.

1993 - požár slámy ve stodole Státního statku čp. 49 – děti si hrály se zápalkami. Hasiči z Božanova zvládli požár sami.

1995 - červenec povodeň v Božanově – velice silný přívalový déšť, dokonce padaly kroupy velikosti holubích vajec. Během třech hodin se z Božanovského potoka stala řeka a z polí do ní neustále přitékala spousta vody a hlíny. Fotbalové hřiště se změnilo v rybník. Sklepy níže položených domů byly plné vody, zahrady, králíkárny a vše kam se jen voda dostala bylo zničeno. Tehdy se ukázalo jak jsou naši hasiči připraveni. A opravdu se jejich akceschopnost a připravenost pomoci lidem v nouzi projevila. Čerpali vodu ze sklepů, pomáhali uklízet následky této živelné pohromy a pomáhali kde bylo potřeba .

1997 - tento rok napáchaly povodně velké škody. Naši členi byli povoláni na pomoc při likvidacích škod po povodních do Broumova, ale i na jiná místa kde bylo zapotřebí každé ruky. Tento rok nám bohužel dosloužila naše dobrá „kačena“ Tatra 805. Do vyřešení situace jsme používali obecní auto Aro. 5.3. 1997 - zemřel dlouholetý člen SDH Božanov pan Antonín Vágner. Naši členové se důstojně rozloučili minutou ticha.

1998 - naše členka Blanka Beková sestavila družstvo žen, které mělo v květnu premiéru v Křinicích. Ženy se poprve zůčastnily soutěže v hasičském sportu a sklidily krásné druhé místo a muži, kteří si nechtěli udělat ostudu , tak zabrali a třetí místo bylo jejich. Bohužel další soutěže se moc nedařily hlavně mužům, začaly problémy s naší mašinou. Obec sboru zakoupila nové savice a pákový rozdělovač. SDH získala sponzora – Václava Brejchu.

1999 - první soutěž v požárním sportu o „Pohár starosty obce Božanov“. Bohužel ani domácí prostředí nám štěstí nepřineslo. Ženy si odnesly 3.místo a muži 7.místo. Jedna z akcí, které uspořádalo SDH společně s TJ Sokol Božanov bylo fotbalové klání mezi TJ Sokol Božanov a SDH Božanov. Bohužel ani jednotná trika se Soptíkem nezabránily potupné porážce. Aby potupy nebylo dost, tak sbor vyzval TJ Sokol na soutěž v hasičském sportu a bohužel jsme opět dostali na frak. 24.8.1999 zemřel dlouholetý člen SDH Božanov pan Zdeněk Vejrosta. Naši členové se důstojně rozloučili a doprovodili jej na poslední cestě.

2000 - pomoc při březnových záplavách v Jaroměři.

2001 - nákup nového auta Opel Campo

2002 - pokus o družbu s hasiči z Polska „Ludwikovice“. Skvělé umístění žen v domácí soutěži o pohár starosty obce získaly 1.místo. Ženy dostaly nové pracovní stejnokroje- 7ks. První udílení vyznamenaní pro členy našeho SDH za jejich práci.

2003 - ženy absolvovaly základní kurz hasiče ve Velkém Poříčí. Členská základna rozhodla, že starobní důchodci nebudou platit členské příspěvky, zaplatí je organizace. 26.7.2003 při příležitosti poutě v kapličce byl vysvěcen obecní prapor. V literární a výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ se na 1.místě umístila Kateřina Vejrostová (4.roky).

2004 - ukončena spolupráce s Ludwikovicemi, nedodržený smluvený termín akce.

2005 - leden - požár u Meisnerů. Nové auto pro SDH - Ford Transit, dýchací přístroje.

2006 - 750.let založení obce Božanov. Zavedení půlroční zkušební doby pro nové členy. Na oslavách 750.let byly oceněni další členové sboru.

2007 - byla provedena generální oprava na čerpadle PS 12 , přijato 6 nových mladých členů.

2009 - Hasičský ples  23.1.2009; Dětský karneval  24.1.2009; Čarodějnice  30.4.2009; Volby do výboru SDH Božanov.

2010 -  26-27.února 2010 hasičský ples a dětský karneval. 17.dubna 2010 byla svolána brigáda na stavění čarodějnic. 30.dubna 2010 tradiční pálení čarodějnic. 22.května 2010 tradiční soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty“.  13.června 2010 se konal Dětský den, který pořádali členové TJ Sokol , zde nás zastoupila mládež.  1.července 2010 – naše ženy napekly koláčky na akci "Den pro obec".  3.července 2010 obec pořádala „Den pro obec“. My jsme se postaraly o obsuhu společně s mysliveckým sdružením.  21.srpna 2010 - zábava pro děti a pro dospělé "Rozloučení s létem".  25.září 2010 - tradičně-netradiční turistický výlet pro členy a jejich rodiny. Během roku jsme měli několikrát cvičení soutěžních družstev. Na podzim jako každý rok proběhlo v Křinicích cvičení jednotek okrsku, na téma dálková doprava vody. Je vidět, že naši členové se opravdu snaží, aby v obci bylo nějaké kulturní vyžití. Příští rok se budeme snažit naši aktivitu ještě zvýšit a to jak po stránce zábavy tak i spolupráce s ostatními dobrovolnými složkami v obci. V tomto roce jsme měli i mnoho jubilantů, kteří od SDH obdrželi balíček a gratulaci :

3.dubna 2010 oslavil náš dlouholetý člen pan Gago Augustin 70 let

24.března 2010 oslavil člen sboru pan Vrba Karel 55 let

25.června 2010 oslavil náš nejvytrvalejší člen pan Havlíček Miroslav své jubileum 65 let

2.září 2010 oslavil své 60 narozeniny náš člen Sloupenský Oldřich

V průběhu roku 2010 nás záhy po sobě opustili dva věrní dlouholetí členové pan Lumír Gago a jeho otec pan Augustin Gago. S oběma jsme se důstojně rozloučily a doprovodily je na poslední cestě

2011 - 06.02.2011 dohašení ohnisek po pálení klestů v Božanově zajistili hasiči JSDH Božanov a Stanice Broumov.  21.02.2011 hasiči Stanice Broumov likvidovali požár našeho hasičského vozidla FORD Transit, který vznikl v motorovém prostoru (při cestě do opravy). 08.04.2011 hasiči Stanice Broumov, JSDH Broumov, JSDH Božanov, JSDHP VEBA 01 Olivětín, JSDH Martínkovice, JSDH Křinice vyjeli do Božanova, kde došlo k požáru sena ve stodole u Meisnerů. Zemřel dlouholetý člen našeho sboru pan Miroslav Havlíček, u našeho SDH pracoval od 01.01.1966 což je úctyhodných 45let. uctily jsme jeho památku minutou ticha.  Rovněž jsme zaslali kondolenci a smuteční kytici . Bohužel v minulosti nefungovala vyznamenání a nyní, kdybychom rádi někomu vzdaly hold, tak nemáme možnost. Jsme omezeni stanovami. Hasičský ples 21.1.2011 hrála skupina Doteky. Dětský karneval 22.1.2011 hudba DJ Urban Stanislav. VVH okrsku   23.2.2011 – Rejchrtová, Pros. Sběr železa 2.4.2011. Sázení stromků 9.4.2011. Základní kurs hasiče 18.4. až 22.4. 2011 ve Velkém Poříčí. Cyklická odborná příprava strojníků JPO V, JPO VI   15.3. a 16.3.2011 Bek Tomáš, Šponiar František. Cyklická odborná příprava velitelů JPO V, JPO VI 2.3. a 9.3.2011 Pros Milan. 22.4.- zasedání starostů Velká Jesenice - Rejchrtová. Zakoupen prodejní stánek pro potřeby SDH Božanov 3x4,5. Stavění čarodějnic 16.4.2011. Pálení čarodějnic 30.4.2011 - PROCHÁZKA STRAŠIDELNÝM LESEM – mládež – 1. ročník, Nejkrásnější božanovská čarodějnice – 1.ročník, ZKOUŠKA ZRUČNOSTI v letu na koštěti.