4.zasedání Zastupitelstva obce

Tisk

Zveme Vás na veřejné 4.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 31.1.2019 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Rozpočtový výhled 2020 - 2023
 5. Schválení přijetí úvěru k financování nákupu pozemků pro výstavbu rodinných domů
 6. Schválení přijetí úvěru k předfinancování nákupu lesní tehniky
 7. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č.1462/2
 8. Informace o výsledku hospodaření za rok 2018
 9. Informace o realizaci stavebních akcí roku 2019
 10. Vývoj daňových příjmů k 31.1.2019
 11. Závěr