Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides8.jpg
 • slides12.jpg
 • slides14.jpg
 • slides1.jpg
 • slides17.jpg
 • slides9.jpg
 • slides5.jpg
 • slides3.jpg
 • slides2.jpg
 • slides4.jpg
 • slides15.jpg
 • slides7.jpg
 • slides6.jpg
 • slides16.jpg
 • slides10.jpg
 • slides13.jpg
 • slides11.jpg

Ve zkratce ...

  • Přijďte si zacvičit. Každé pondělí a středu od 19:00 hod. na sále Obecního domu cvičení žen nejen v aerobiku.
   
  • Stolní tenis se hraje na sále Obecního domu každé úterý a čtvrtek od 18:30hod.
   

12.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 12.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 1.12.2016 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Směna pozemků p.p.č. 32, 33, 12, 2707 za p.p.č. 1247/2, 1247/8 a 1247/10
 5. Rozpočet obce na rok 2017
 6. Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Kalkulace vodného a stočného pro fakturační období 1.1.2017 - 31.12.2017
 8. Nákup nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č.50/1, p.p.č.111/1, 112/2 a část st.p.č.57/2.
 9. Prodej liniových pozemků z vlastnictví obce
 10. Výstavba multifunkčního domu
 11. Vývoj daňových příjmů k 30.11.2016
 12. Závěr

Svozové dny - plast + papír

Email Tisk PDF

Svoz plastů

 

Svoz papíru

1.

22.11.2016

 

1.

23.11.2016

2.

06.12.2016

 

 

-

3.

20.12.2016

 

2.

21.12.2016

4.

3.1.2017

 

 

-

5.

17.1.2017

 

3.

18.1.2017

6.

31.1.2017

 

 

-

7.

14.2.2017

 

4.

15.2.2017

8.

28.2.2017

 

 

-

9.

14.3.2017

 

5.

15.3.2017

10.

28.3.2017

 

 

-

11.

11.4.2017

 

6.

12.4.2017

12.

25.4.2017

 

 

-

13.

9.5.2017

 

7.

10.5.2017

14.

23.5.2017

 

 

-

15.

6.6.2017

 

8.

7.6.2017

16.

20.6.2017

 

 

-

Podpora separace odpadů

Email Tisk PDF

logo khk cmyk

Projekt Podpora separace odpadů pro občany obce Božanov byl podpořen z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Turnaj v šipkách 2016

Email Tisk PDF

plakat sipky 2016

Strana 1 z 69