Obec Božanov
obec Božanov

Lesní hospodářství

Obecní lesy Božanov:

Obec Božanov hospodaří od roku 1992 na cca 60-ti hektarech lesní půdy, které jí byly vydány na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. Od roku 2005 dle vlastního Lesního hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek Božanov. Obec je stoprocentním vlastníkem obhospodařovaného lesa. Majetek je obhospodařován v přímé správě. Je rozložen ve třech celcích: Punarův les, Písník a Úzká stráň. Všechny tři celky leží v katastru obce, na úpatí Broumovských stěn.

Lesy obce jsou tvořeny z 82 % jehličnatými dřevinami (smrk, borovice, jedle, modřín, douglaska ) a z 18 % listnatými dřevinami (buk, dub, lípa, bříza, javor, topol). Způsoby hospodaření v lese jsou plně v souladu s moderními trendy lesního hospodářství. V maximální míře je na vhodných stanovištích využíváno přirozené obnovy, do obnovovaných lesních porostů po těžbě dřeva se vnáší meliorační (buk, jedle, javor, lípa) a zpevňující (modřín) lesní dřeviny.

V lesích obce žije bezpočet druhů lesní zvěře a ptactva v ptačí oblasti Broumovsko. Výrazná jižní expozice části majetku ve Studené vodě se zvláště v zimních a jarních měsících stává útočištěm srnčí, černé a na přechodnou dobu i jelení zvěře.

Prodej dřevní hmoty, pěstební činnost (úklid klestu, zalesňování, ožínání, výchova mladých lesních porostů) část těžební činnosti a výkon odborného lesního hospodáře zajišťuje obec ve vlastní režii. Na část prací spojených s těžbou dřeva a odvozem odběratelům jsou najímány lesnické firmy z regionu. Nemalou měrou přispívají svou prací k rozvoji obecního lesa i zájmové spolky působící v obci. Hasiči, myslivci a sportovci.

Majetek neslouží jen jako zdroj trvalých příjmů pro chod obce, ale je též nedílnou součástí kulturního dění v obci, dotváří estetickou tvář krajiny a slouží k rekreaci nejen občanů ale i četných turistů, kteří obcí procházejí po značených turistických trasách, nebo projíždějí na kolech po značených cyklostezkách.

Rozloha lesa se postupně zvětšuje jak nákupem drobných lesních pozemků bezprostředně sousedících s obecním lesním majetkem, tak i postupným zalesňováním zemědělských půd navrácených obci, jejichž zemědělské využití je dlouhodobě problematické. Hospodaření v lesích je v některých činnostech podporováno dotačními tituly Královehradeckého kraje a dotačními tituly Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Ty v mnoha případech pomáhají obci zvládat zvýšené finanční nároky spojené s hospodařením na lesním majetku obce.

Rozpočet

rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 14/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 16/10 °C
neděle 2. 6. oblačno 17/9 °C

O obci Božanov

Pravěké osídlení lokality dokládá nález kamenné sekerky v blízké vesnici. Z konce 13. století v listinném falzu byl uveden latinský název flumen Bosanow pro Božanovský potok. Předpokládá se, že roce 1253 vysadil lokátor Berthold emfyteutickým právem ves tzv. lánového typu, která v pramenech ze 14. a 15. století nesla označení Berthelsdorf podle svého zakladatele. V průběhu 17. století je uváděn název Banzdorf a počínaje 18. stoletím Barzdorf, současný Božanov. Ves je doložena „in originali“ až listinou z 15. března 1256, mocí které udělil opat Martin jmenovanému Bertoldovi právo osídlit zdejší lokalitu „sivam Policensem circa Bosanow et circa Stenawam“. V první polovině 19. století patřila obec mezi početně největší poddanské vesnice broumovského panství.