Obec Božanov
obec Božanov

SDH Božanov

Sbor dobrovolných hasičů Božanov

 • IČ: 62729781
 • Statutární zástupce: Jindra Rejchrtová – starostka SDH Božanov
 • Tel: +420 739 252 974

SDH Božanov má v současné době 32 členů.

 

Výbor SDH r. 2020 - 2024:

 • starosta: Jindra Rejchrtová
 • velitel SDH + JSDH: Hana Wilkeová
 • jednatel: Jana Gagová
 • hospodář: Hana Gagová
 • Revizní komise: Lenka Wilkeová, Marek Gago, Dagmar Vrbová
 • kronikář: Eva Sameková

1x za čtyři roky se konají volby do výboru.

 

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů:

 • Velitel: Hana Wilkeová
 • Strojník: Jindra Rejchrtová, Vratislav Samek, Lumír Gago
 • Členové: Milan Pros, Vratislav Gago, Lenka Wilkeová, Karel Rejchrt ml., Ladislav Kašpar

 

Činnost organizace:

SDH Božanov pořádá spoustu kulturně-společenských akcí. Jednou z pravidelných akcí našeho sboru je „Hasičský ples“.  Následující den se již několik let pravidelně pořádá „Dětský maškarní karneval. Tradičně 30. dubna máme pod patronátem " Pálení čarodějnic " - v roce 2011 se pálení čarodějnic rozšířilo o procházku strašidelným lesem a vyhlášení o nejkrásnější čarodějnici – 1. ročník měl úspěch hlavně u dětí. Byla to první akce, kterou dostala na starosti naše mládež. Ukázala, že máme skvělé nástupce a nemusíme mít strach o budoucnost kulturních akcí v naší obci. Od roku 2017 se oblíbená procházka strašidelným lesem bohužel nekoná, a to z důvodu změny místa pálení čarodějnic. Avšak, i tak je pokaždé připraven alespoň miniprogram pro děti i dospělé.

Další kulturní akce:

"Rozloučení s létem"- pro děti i jejich rodiče

"Drakiáda" - 1. ročník v říjnu 2011

V květnu probíhá soutěž  "O pohár starosty obce Božanov" a zároveň s ní okrsková soutěž v hasičském sportu.

Dále probíhají námětová cvičení, školení hasičů, pravidelné brigády, sběr železa. Pomáháme s obsluhou na akcích, které pořádá obec Božanov a ostatní dobrovolné spolky v obci.


Odměnou za celoroční práci SDH pořádá pro členy a jejich rodiny výlet:

1997 - ZOO, botanická zahrada a aquapark Liberec

1999 - zámek Nechanice, bazén v Hradci Králové, Peklo

2001 - letecký den Hradec Králové,betlém v Třebechovicích pod Orebem

2003 - hasičské muzeum v Přibyslavi, návštěva skanzenu Veselý kopeček

2005 - Aquapark Liberec

2009 - posezení v táboře Studená voda

2010 - pěší výlet na Slavný

2011 - vinný sklípek ve Velkých Pavlovicích spolu s pivovarem Černá Hora, ZOO Brno a zámek Lednice

2012 - rekreační středisko Dlouhé Rzy - Nový Hrádek

2013 - víkend v Českém ráji

2014 - sportovní odpoledne v penzionu Arkáda v Božanově

2015 - westernové městečko Boskovice, kemp Pasohlávky, vinný sklípek Mušov

2016 - víkend v kempu Pecka, hrad Pecka

2017 - pěší výlet na Slavný a na Jitřenku

2018 - návštěva hasičské záchranné stanice v Hradci Králové, Kunětické vinobranní - hrad Kunětická hora

2019 - víkendový pobyt v Peci pod Sněžkou, pěší výlet na Sněžku

2020 - pěší výlet přes broumovské stěny do Machova

2021 - víkend plný her a sportu v areálu letního tábora Studená voda

Technika:

Z techniky má SDH k dispozici funkční čerpadlo PS 6 Fláder - motor DKW z roku 1939.

Čerpadlo PS 12 z r. 1976 s kompletním příslušenstvím. V roce 2000 a 2007 byla provedena generální oprava na čerpadle.

V roce 2018 obdržela hasičská zásahová jednotka novou hasicí techniku v rámci projektu "Vybavení Multifunkčního domu" - přenosnou motorovou stříkačku PH - Alfa 2 BS 23HP.

Tatra 805 – používáno do roku 1997

Opel Campo - od r. 2001 do r. 2005

Ford Tranzit - od r. 2005 do r. 2011

Citroen Jumper - od r. 2012 ve speciální úpravě dle vlastního návrhu

auto

Výstroj a výzbroj:

V roce 2011 jsme dostali od obce finanční prostředky na zakoupení 2 ks vycházkových uniforem: 1 ks pánský pro velitele a 1 ks dámský pro starostku. V roce 2015 byly obcí zakoupeny další 3 ks vycházkových uniforem: 1 ks pánský a 1 ks dámský pro nové velitele a 1 ks pánský pro strojníka.

Také jsme začali vyměňovat pracovní uniformy. Během roku 2011 jsme vyměnili 5 ks uniforem. Staré uniformy dostaly nové uchazečky o členství u nás. V dalších letech byly obměněny zbývající staré pracovní uniformy za nové.

Hasičská zbrojnice:

Bývalá hasičská zbrojnice nebyla veliká, ale přesto útulná. V roce 1992 proběhla celková renovace budovy, kterou svépomocí (za finanční a materiální pomocí od obecního úřadu) opravili tehdejší členové SDH Božanov.

Od roku 2018 využívá členská základna novou hasičskou zbrojnici v multifunkčním domě, který se slavnostně otevíral v srpnu 2018 při příležitosti oslav 140 výročí založení SDH Božanov.

Soutěže

SDH Božanov se účastní několika soutěží v hasičském požárním sportu:

- na fotbalovém hřišti v Křinicích o "Pohár starostky obce Křinice" a "Memoriál Jardy Kopiče"

- na fotbalovém hřišti v Božanově o „ Pohár starosty obce Božanov “ a útok "O flašku - vítěz bere vše"

- na fotbalovém hřišti v Hejtmánkovicích  „O pohár starosty obce Hejtmánkovice“ a "Bohoušův útok"

- u školy v Rožmitále „Pohár Rožmitál“

- v Martínkovicích na sportovišti o „ Pohár starosty obce Martínkovice“ a noční soutěž "O pohár SDH"

Největší úspěchy družstev žen a mužů SDH Božanov v pohárových soutěžích 

 • 2012
  - soutěž Křinice - ženy 2. místo (82:25 sec)
  - soutěž Božanov - ženy 2. místo (64:96 sec)
  - soutěž Hejtmánkovice - ženy 2. místo (71:02 sec)
  - soutěž Broumov - ženy 2. místo (60:25 sec); muži 3. místo (49:19 sec)
  - soutěž Rožmitál - ženy 3. místo (32:69 sec)
  - soutěž Olivětín - ženy 2. místo (60:23 sec)
 • 2013
  - soutěž Křinice
    - Pohárová soutěž - ženy 1. místo (30:34 sec), muži 2. místo (26:62 sec)
    - Memoriál Jardy Kopiče (ženy v 5, muži ve 4) - ženy 1. místo (39:60 sec), muži 2. místo (34:27 sec)
  - soutěž Božanov
    - Pohárová soutěž - ženy 2. místo (28:79 sec)
    - O flašku - vítěz bere vše - muži 1. místo (29:65 sec)
  - soutěž Broumov - ženy 2. místo (64:65 sec)
  - soutěž Rožmitál - ženy 1. místo (29:03 sec)
  - soutěž Veba Broumov - ženy 2. místo (68:68 sec)
 • 2014
  - soutěž Křinice - memoriál Jardy Kopiče - ženy 3. místo (48:71 sec), muži (40:78 sec)
  - soutěž Hejtmánkovice
    - Pohárová soutěž - ženy 3. místo (31:43 sec) 
    - Bohoušův útok - ženy 3. místo (33:98 sec)
  - soutěž Veba Broumov - ženy 2. místo (123:48 sec), muži 3. místo (60:16 sec)
 • 2015
  - soutěž Křinice - 3. místo (31:11 sec)
  - soutěž Božanov - O flašku - vítěz bere vše - muži 1. místo (32:06 sec)
  - soutěž Hejtmánkovice
    - Pohárová soutěž - muži 3. místo (54:45 sec)
    - Bohoušův útok - muži 2. místo (33:96 sec)
  - soutěž Rožmitál - muži 2. místo (22:38 sec)
  - soutěž Veba Broumov - ženy 3. místo (25:88 sec)
 • 2016
  - soutěž Hejtmánkovice - muži 2. místo (51:75 sec)
 • 2017
  - soutěž Křinice
    - Pohárová soutěž - ženy 1. místo (27:04 sec)
    - Memoriál Jardy Kopiče - muži 2. místo (32:69 sec)
  - soutěž Božanov
    - Pohárová soutěž - ženy 3. místo (77:59 sec), muži 1. místo (21:70 sec)
   
  - Vítěz bere vše - muži 1. místo (27:26)
 • 2018
  - soutěž Křinice - muži 1. místo (21:18 sec)
  - soutěž Božanov - ženy 3. místo (33:72 sec), muži 2. místo (23:52 sec)
 • 2019
  - soutěž Křinice - Memoriál Jardy Kopiče - muži 2. místo (36:05 sec)
  - soutěž Božanov
    - Pohárová soutěž - ženy 2. místo (30:07 sec), muži 1. místo (23:14 sec)
    - Vítěz bere vše - muži 1. místo (28:43 sec)
  - soutěž Hejtmánkovice - Bohoušův útok - ženy 1. místo (30:74 sec), muži 3. místo (31:18 sec)

Dle dohody členů okrsku se pořádání okrskové soutěže ujme to SDH, které má na toto organizační podmínky.

Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů v obci Božanov byl založen v roce 1878. Z té doby se bohužel nezachovaly žádné bližší informace o činnosti hasičů. Po roce 1945, kdy došlo k dosídlení obce českým obyvatelstvem, a byla obnovena i činnost hasičského sboru v obci. Hasiči byli vždy ve své historii respektovanou a uznávanou organizací, která zajišťovala ochranu obyvatel před ohněm i vodou.    

Údaje z kroniky vedené od roku 1988:

Od roku 1988 do roku 1995 se pohyboval počet členů mezi 20 a 25. Průměrný počet žen byl 3. Od roku 1996 do roku 2001 se začal postupně zvyšovat počet členů od až na 33, zvýšil se výrazně počet žen ve sboru postupně až na 13. Rok 2002 byl zatím nejvyšší počet 41 členů, z toho 18 žen. V dalších letech až do roku 2009 se počet členů snižoval na 33 členů, z toho cca 15 žen.

Aktivity byly prakticky stejné – účast na soutěžích v požárním sportu, různé brigády od pomoci obci – čištění propustí a kanálů až po sběr železa, taktická cvičení, školení členů SDH, údržba techniky, kulturní akce jsou téměř stále stejné, výlety pro členy.

1988-1991 - kulturní i ostatní aktivity byly velmi slabé, zaměřovaly se hlavně na děti.

1992 - náš sbor pomáhal při likvidaci lesního požáru ve Studené Vodě, kde se na lesní pasece vlivem sucha a tepla vznítila suchá tráva. Při této akci vydatně pomáhalo i několik místních občanů. Požár byl úspěšně zlikvidován.

1993 - požár slámy ve stodole Státního statku čp. 49 – děti si hrály se zápalkami. Hasiči z Božanova zvládli požár sami.

1995 - červenec povodeň v Božanově – velice silný přívalový déšť, dokonce padaly kroupy velikosti holubích vajec. Během třech hodin se z Božanovského potoka stala řeka a z polí do ní neustále přitékala spousta vody a hlíny. Fotbalové hřiště se změnilo v rybník. Sklepy níže položených domů byly plné vody. Zahrady, králíkárny a vše kam se jen voda dostala bylo zničeno. Tehdy se ukázalo jak jsou naši hasiči připraveni. A opravdu se jejich akceschopnost a připravenost pomoci lidem v nouzi projevila. Čerpali vodu ze sklepů, pomáhali uklízet následky této živelné pohromy a pomáhali kde bylo potřeba.

1997 - tento rok napáchaly povodně velké škody. Naši členi byli povoláni na pomoc při likvidacích škod po povodních do Broumova, ale i na jiná místa kde bylo zapotřebí každé ruky. Tento rok nám bohužel dosloužila naše dobrá „kačena“ Tatra 805. Do vyřešení situace jsme používali obecní auto Aro. 5.3. 1997 - zemřel dlouholetý člen SDH Božanov pan Antonín Vágner. Naši členové se důstojně rozloučili minutou ticha.

1998 - naše členka Blanka Beková sestavila družstvo žen, které mělo v květnu premiéru v Křinicích. Ženy se poprve zůčastnily soutěže v hasičském sportu a sklidily krásné druhé místo a muži, kteří si nechtěli udělat ostudu, tak zabrali a třetí místo bylo jejich. Bohužel další soutěže se moc nedařily hlavně mužům, začaly problémy s naší mašinou. Obec sboru zakoupila nové savice a pákový rozdělovač. SDH získala sponzora – Václava Brejchu.

1999 - první soutěž v požárním sportu o „Pohár starosty obce Božanov“. Bohužel ani domácí prostředí nám štěstí nepřineslo. Ženy si odnesly 3. místo a muži 7. místo. Jedna z akcí, které uspořádalo SDH společně s TJ Sokol Božanov bylo fotbalové klání mezi TJ Sokol Božanov a SDH Božanov. Bohužel ani jednotná trika se Soptíkem nezabránily potupné porážce. Aby potupy nebylo dost, tak sbor vyzval TJ Sokol na soutěž v hasičském sportu a bohužel jsme opět dostali na frak. 24. 8. 1999 zemřel dlouholetý člen SDH Božanov pan Zdeněk Vejrosta. Naši členové se důstojně rozloučili a doprovodili jej na poslední cestě.

2000 - pomoc při březnových záplavách v Jaroměři.

2001 - nákup nového auta Opel Campo

2002 - pokus o družbu s hasiči z Polska „Ludwikovice“. Skvělé umístění žen v domácí soutěži o pohár starosty obce získaly 1. místo. Ženy dostaly nové pracovní stejnokroje- 7 ks. První udílení vyznamenaní pro členy našeho SDH za jejich práci.

2003 - ženy absolvovaly základní kurz hasiče ve Velkém Poříčí. Členská základna rozhodla, že starobní důchodci nebudou platit členské příspěvky, zaplatí je organizace. 26. 7. 2003 při příležitosti poutě v kapličce byl vysvěcen obecní prapor. V literární a výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ se na 1. místě umístila Kateřina Vejrostová (4 roky).

2004 - ukončena spolupráce s Ludwikovicemi, nedodržený smluvený termín akce.

2005 - leden - požár u Meisnerů. Nové auto pro SDH - Ford Transit, dýchací přístroje.

2006 - 750. let založení obce Božanov. Zavedení půlroční zkušební doby pro nové členy. Na oslavách 750. let byly oceněni další členové sboru.

2007 - byla provedena generální oprava na čerpadle PS 12 , přijato 6 nových mladých členů.

2009 - Hasičský ples  23. 1. 2009; Dětský karneval  24. 1. 2009; Čarodějnice 30. 4. 2009; Volby do výboru SDH Božanov.

2010 -  26-27. února 2010 hasičský ples a dětský karneval. 17. dubna 2010 byla svolána brigáda na stavění čarodějnic. 30. dubna 2010 tradiční pálení čarodějnic. 22. května 2010 tradiční soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty“. 13. června 2010 se konal Dětský den, který pořádali členové TJ Sokol , zde nás zastoupila mládež. 1. července 2010 – naše ženy napekly koláčky na akci "Den pro obec". 3. července 2010 obec pořádala „Den pro obec“. My jsme se postaraly o obsuhu společně s mysliveckým sdružením.  21. srpna 2010 - zábava pro děti a pro dospělé "Rozloučení s létem".  25. září 2010 - tradičně-netradiční turistický výlet pro členy a jejich rodiny. Během roku jsme měli několikrát cvičení soutěžních družstev. Na podzim jako každý rok proběhlo v Křinicích cvičení jednotek okrsku, na téma dálková doprava vody. Je vidět, že naši členové se opravdu snaží, aby v obci bylo nějaké kulturní vyžití. Příští rok se budeme snažit naši aktivitu ještě zvýšit a to jak po stránce zábavy tak i spolupráce s ostatními dobrovolnými složkami v obci. V tomto roce jsme měli i mnoho jubilantů, kteří od SDH obdrželi balíček a gratulaci:

3. dubna 2010 oslavil náš dlouholetý člen pan Gago Augustin 70 let

24. března 2010 oslavil člen sboru pan Vrba Karel 55 let

25. června 2010 oslavil náš nejvytrvalejší člen pan Havlíček Miroslav své jubileum 65 let

2. září 2010 oslavil své 60 narozeniny náš člen Sloupenský Oldřich

V průběhu roku 2010 nás záhy po sobě opustili dva věrní dlouholetí členové pan Lumír Gago a jeho otec pan Augustin Gago. S oběma jsme se důstojně rozloučily a doprovodily je na poslední cestě

2011 - 6. 2. 2011 dohašení ohnisek po pálení klestů v Božanově zajistili hasiči JSDH Božanov a Stanice Broumov.  21. 2. 2011 hasiči Stanice Broumov likvidovali požár našeho hasičského vozidla FORD Transit, který vznikl v motorovém prostoru (při cestě do opravy). 8. 4. 2011 hasiči Stanice Broumov, JSDH Broumov, JSDH Božanov, JSDHP VEBA 01 Olivětín, JSDH Martínkovice, JSDH Křinice vyjeli do Božanova, kde došlo k požáru sena ve stodole u Meisnerů. Zemřel dlouholetý člen našeho sboru pan Miroslav Havlíček, u našeho SDH pracoval od 1. 1. 1966 což je úctyhodných 45let. Uctily jsme jeho památku minutou ticha. Rovněž jsme zaslali kondolenci a smuteční kytici. Bohužel v minulosti nefungovala vyznamenání a nyní, kdybychom rádi někomu vzdaly hold, tak nemáme možnost. Jsme omezeni stanovami. Hasičský ples 21. 1. 2011 hrála skupina Doteky. Dětský karneval 22. 1. 2011 hudba DJ Urban Stanislav. VVH okrsku 23. 2. 2011 – Rejchrtová, Pros. Sběr železa 2. 4. 2011. Sázení stromků 9. 4. 2011. Základní kurs hasiče 18. 4. až 22. 4. 2011 ve Velkém Poříčí. Cyklická odborná příprava strojníků JPO V, JPO VI. 15. 3. a 16. 3. 2011 Bek Tomáš, Šponiar František. Cyklická odborná příprava velitelů JPO V, JPO VI 2. 3. a 9. 3. 2011 Pros Milan. 22. 4.- zasedání starostů Velká Jesenice - Rejchrtová. Zakoupen prodejní stánek pro potřeby SDH Božanov 3x4,5. Stavění čarodějnic 16. 4. 2011. Pálení čarodějnic 30. 4. 2011 - PROCHÁZKA STRAŠIDELNÝM LESEM – mládež – 1. ročník, Nejkrásnější božanovská čarodějnice – 1. ročník, ZKOUŠKA ZRUČNOSTI v letu na koštěti.

Svatý Florián

florianDne 4. května slaví svůj svátek svatý Florián - ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. Podle kalendáře sice má tento den jmeniny Květoslav, ovšem základem jeho jména je právě latinské „florianus“ - latinsky „kvetoucí, rozkošný.“

Svatý Florián se narodil ve 3. století v dnešním Zieselmaieru u Vídně. Pocházel z vojenské rodiny a byl vojenským úředníkem. Za vlády císaře Diokleciána roku 284 - 305 se stal jednou z obětí jeho zásahu podle protikřesťanských ediktů v roce 303 a 304. Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku římských legií a vedoucí kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriaku (dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku) - v hlavním městě provincie Noricum - se dostal do žaláře za pokus osvobodit 40 uvězněných křesťanů. Bylo na něj naléháno, aby se vzdal víry. To však odmítl. Byl krutě mučen. Soud nevzal v úvahu jeho zásluhy v armádě ani jeho bezúhonný život. Nakonec mu dne 4. května roku 304 kat přivázal na krk mlýnský kámen a hodil jej do řeky Ennsu, kde utonul. Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu, kde ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vdova Valerie jeho tělo tajně pochovala na svém statku nedaleko Lince v místě, kde se dnes rozkládá město St. Florian. Nad jeho hrobem byl v 6. století vystavěn augustiánský klášter. Jeho ostatky byly přeneseny do Říma a v roce 1183 je získal od papeže polský král Kazimír, ten je uložil v nově vystavěném chrámu svatého Floriána v Krakově, odtud část ostatků získal také Karel IV., dnes jsou uchovány v chrámu svatého Víta v Praze. Svatý Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.

Svatý Florián bývá zobrazován ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.

"Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián".

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpočet

rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/13 °C
neděle 16. 6. déšť 19/13 °C
pondělí 17. 6. polojasno 23/11 °C

O obci Božanov

Pravěké osídlení lokality dokládá nález kamenné sekerky v blízké vesnici. Z konce 13. století v listinném falzu byl uveden latinský název flumen Bosanow pro Božanovský potok. Předpokládá se, že roce 1253 vysadil lokátor Berthold emfyteutickým právem ves tzv. lánového typu, která v pramenech ze 14. a 15. století nesla označení Berthelsdorf podle svého zakladatele. V průběhu 17. století je uváděn název Banzdorf a počínaje 18. stoletím Barzdorf, současný Božanov. Ves je doložena „in originali“ až listinou z 15. března 1256, mocí které udělil opat Martin jmenovanému Bertoldovi právo osídlit zdejší lokalitu „sivam Policensem circa Bosanow et circa Stenawam“. V první polovině 19. století patřila obec mezi početně největší poddanské vesnice broumovského panství.